Aktualizácia Superliminal -
Prebehla aktualizácia prekladu
Tools Up! -
Vydaná plná verzia prekladu
Je tu TOOLS UP! -
Začalo sa s prekladom TOOLS UP! Tak všetci okamžite pobrať veškeré nástroje a ku koncu mesiaca si môžeťe užívať hru s prekladom!
Zobraziť staršie príspevky

Všetky preklady, ktoré budú na tejto stránke publikované, som sám či prípadne s pomocou vytvoril, prípadne som sa na nich podielal.

Všetky preklady sú voľne a zadarmo k dispozícii. Je zakázané akékoľvek iné šírenie prekladov s výnimkou priamych odkazov na stránky boxolop.tk a prekladyher.eu.

Všetky preklady vznikli s písomným súhlasom vlastníkov práv k danému dielu.

-BoXoLoP
Tools Up!
100%
Lust from Beyond
30%
Orwell
10%
Maid of Sker
20%
Visage
100%
Layers Of Fear 2
100%
Superliminal
100%

Posledná aktualizacia: 25. 02. 2022 v 12:20